Investeringsstöd


Här kan du läsa mer om olika bidrag för ekonomiskt stöd

Investeringsstöd

Regeringen avsätter en summa pengar för investeringsstöd till solceller. Energimyndigheten fördelar sedan dessa till länsstyrelserna i landet. Sökanden lämnar in ansökningar till länsstyrelsen via Boverkets portal. Stödet ges till alla typer av aktörer, både företag och offentliga organisationer samt privatpersoner. Stödet omfattar installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem och solel/solvärmehybridsystem.

Från och med den 1 januari 2018 är stödnivån 30 procent för alla. Stödnivån beräknas utifrån de stödberättigade installationskostnaderna. Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor och de stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.

För ansökningar från andra än företag som inkommit innan 1 januari 2015 gäller den tidigare stödnivån, det vill säga 35 procent. Ansökningarna behandlas i turordning av länsstyrelserna. Stödet är rambegränsat vilket innebär att det bara kan ges så länge de avsatta pengarna räcker.

Regeringen aviserade i höstbudgeten ökade satsningar på solceller om 200 miljoner kronor 2017 och ytterligare 525 miljoner kronor i budgeten för år 2018. Detta innebär att stödet totalt kommer att ligga på 915 mkr per år 2018-2020.

Läs mer här!

Billaddare

Inga pengar för bidrag till laddstationer för elfordon 2019
Inga budgeterade medel finns för bidrag till privatpersoner för laddstationer 2019. Det är därför inte längre möjligt att ansöka om bidrag utifrån förordning (2017:1318).

Det är således inte möjligt att få bidrag på en ansökan som inkommit 2019. (Det har hänt i en handfull ärenden utifrån ett tekniskt fel och dessa ansökningar kommer dessvärre att avslås.)

Vi kommer att hantera de ansökningar som hittills har kommit in.

Har du skickat in en ansökan och inte blir beviljad bidrag så kommer du att få ett avslagsbeslut om detta.

Förutsättningen för att få bidrag, var att laddstationen var installerad och att du fick ett beslut om beviljat bidrag under 2018.

Om den här bidragssatsningen kommer tillbaka eller inte, vet vi i dagsläget inte. Det är ett politiskt beslut som fattas av Sveriges regering.

Kontakt
Om du har frågor om bidraget går det bra att kontakta Naturvårdsverkets kundtjänst.

Öppettider: vardagar kl 8.00-16.30
Telefon: 010-698 14 00

Läs mer här!

Batterier

Bidraget är 60 %. Läs mer om energilagringsbidraget

Läs mer här!

Solceller


Läs mer!

Lantbruk/Företag


Läs mer!

Billaddare


Läs mer!

Svenska Sol

Kvalité – Service – Kunskap
Vår vision är att vi ska hjälpa våra kunder genom hela processen
Allt från bygglov, ansökan till investeringsstöd.
Boka kostnadsfritt möte redan idag


Boka här!