Finansiering


Finansiering Företag

Som Företag eller Brf kan ni välja att hyra er anläggning under 72 månader Efter avtalstiden äger ni er anläggning. Hyra blir allt mer populärt. Redan i dag är hyra en viktig del i den finansiella strategin för många företag. Men exakt vilka fördelar innebär den? 

Här är fyra goda skäl till varför du bör välja hyra


1.) Den är bra för likviditeten.

Hyra skyddar det egna kapitalet och ger högre kreditvärdighet hos
bankerna. Ett högpresterande Solcells-system är inte billigt: det tär
på likviditeten och kan kräva omfattande kreditförhandlingar med
banken eller leverantören. Hyra, däremot, påverkar varken
kreditutrymmet hos finansiärerna eller balansräkningen. Eftersom
utrustningen förblir leasingföretagets egendom, förblir
förhållandet mellan eget kapital och balansen detsamma.
Sammanfattningsvis: Du har tillgång till den senaste tekniken och
förbättrar samtidigt kreditvärdigheten, balansräkningen och därmed
företagets kreditvärdighet.

2.) Bättre planeringsunderlag.

Att hyra innovativ Solcells-utrustning är god hushållning av knappa
resurser. Orsak: Medan du betalar tjänar du pengar på den inköpta
utrustningen. I stället för höga engångskostnader, som tar lång tid
att tjäna in, gör du regelbundna avbetalningar – och det gör du med
intäkter som du tjänar in genom att använda tekniken i fråga.
Alltså förbättras ekonomin redan från dag ett. Utöver den här
fördelen med Pay-as-you-earn får du också bättre planeringsunderlag.
De konstanta avbetalningarna är förutsägbara, återkommande utgifter.

3.) Du kan göra större investeringar tidigare.

I stället för höga inköpskostnader får du små avbetalningar.
Verksamhetsutvecklingen kräver ofta användning av ny teknik, GRENKEs
leasingerbjudande. Tack vare låga månatliga avbetalningar kan du
investera i ny teknik precis när den behövs. På så sätt klarar du
konkurrensen.

4.) Ger flexibilitet.

Tack vare GRENKEs utbytesmöjlighet kan du se till att alltid ha senaste
tekniken. Om du köper informationstekniken sitter du med samma teknik
under flera år. Men tekniken utvecklas, precis som företaget. Därför
erbjuder GRENKE hyra med utbytesmöjlighet. Om det på marknaden
dyker upp kraftfullare eller mer ekonomisk utrustning än den du leasar,
kan du under avtalstiden – ibland även utan högre kostnad – byta ut
hyrobjektet. Om företaget eller behovet växer, kan hyravtalets
omfattning växa i samma takt.


Svenska Sol

Kvalité – Service – Kunskap
Vår vision är att vi ska hjälpa våra kunder genom hela processen
Allt från bygglov, ansökan till investeringsstöd.
Boka kostnadsfritt möte redan idag


Boka här!