Avtal med Telge Energi

Svenska Sol har ingått ett avtal med Telge Energi ang försäljningen av el. Vi kan nu erbjuda våra blivande och befintliga kunder två alternativ till produktionsavtal gällande överskott solkraft. Ett rörligt avtal under 2018 har ett rikt pris på ca 50 öre/kWh inklusive elcertifikat (EC )och ursprungsgarantier (UG) .Det andra alternativet är ett tidsbundet avtal 36 månader. produktionsavtal som innebär att kunden får ett fast tillägg om 15 öre/kWh i 36 månader på överskottsel utöver rörlig timspot. Riktpris för de rörliga delarna el, EC och UG är 50 öre/kWh för hela 2018 och med tillägget blir ersättningen minst 65 öre/kWh 2018.

Kontakta oss för frågor

076 162 88 29

#svenskasol #solceller #solhjälpen #franchise #telgeenergi